Disclaimer

Totstandkoming

De informatie, tekst, afbeeldingen, links en andere onderdelen op de webpagina’s van onze website https://theelements.health/, komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van The Elements Coaching BV, hierna te noemen The Elements. Wij besteden grote zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van onze website.

Aansprakelijkheid

Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Wij nemen geen aansprakelijkheid voortvloeiende uit gebruik, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van tekst, afbeeldingen, informatie, links of andere onderdelen op de webpagina’s, de server waar deze pagina’s zich op bevinden of andere servers die via deze webpagina’s benaderbaar zijn.

Links

Het is mogelijk dat via de website https://theelements.health/ of https://netwerk.theelements.nl/ toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Wij kunnen evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze websites en/of pagina’s.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht, behoudens in geval van wettelijk toelaatbare handelingen, zoals het printen en downloaden van informatie op deze website voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Jouw eigen verantwoordelijkheid

Wij willen deelnemers aan ons programma helpen om zelf het stuur weer in handen te nemen en zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gezondheid en welzijn. Als deelnemer ben jij dus zelf verantwoordelijk voor wat jij doet met alle informatie en diensten die wij aanreiken en ben jij zelf verantwoordelijk voor de resultaten.

Houd er s.v.p. rekening mee dat onze trainers & coaches niet medisch geschoold zijn. Als je lijdt aan een serieuze aandoening raadpleeg dan je arts, voordat je met ons mee gaat doen en / of trainingen en workshops gaat volgen. Bij ziekte en klachten adviseren wij je om altijd je arts te raadplegen. Alles wat wij aanbieden vanuit The Elements, zien wij als aanvullend op de reguliere gezondheidszorg.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit gebruik van onze website, deelname aan ons programma, deelname aan trainingen, workshops, coaching en gebruikmaking van eventuele overige diensten van The Elements.

Algemene Voorwaarden en Privacy Verklaring

Graag maken wij jou ook attent op onze Algemene Voorwaarden en onze Privacy Verklaring.

Wij gebruiken cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de website te laten werken zoals bedoeld. Ga voor meer informatie naar ons privacybeleid.

Aanmelden als deelnemer

Contactformulier bedrijven

Indien je interesse hebt in ons Body & Mind Vitaal programma, dan stellen wij voor om een online overleg te plannen van 30 minuten. Indien je onderstaande gegevens invult, dan kunnen wij ons voorbereiden.