Privacybeleid

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op The Elements Coaching BV., hierna te noemen The Elements, gevestigd aan de Wilhelminalaan 10, 3851 XW Ermelo. We zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08067932.

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op het gebruik van onze website https://theelements.health/ , de app voor ons Netwerk en het afnemen van overige diensten, waaronder trainingen en coaching. Naast deze Privacy Verklaring zijn ook de Algemene Voorwaarden en onze Disclaimer van toepassing. Door onze website te bezoeken en deel te nemen aan ons programma en / of aan overige diensten, ga je automatisch akkoord met deze Privacy Verklaring, de Algemene Voorwaarden en onze Disclaimer.

Indien je deelneemt aan The Elements, worden je persoonsgegevens bewaard, zoals naam, adres, woonplaats en overige informatie die je zelf plaatst. Deze persoonsgegevens worden door The Elements gebruikt voor het onderhouden van contact, het verrichten van marktonderzoek en het informeren per e-mail over alle diensten van The Elements. De persoonsgegevens die je verstrekt worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij er sprake is van een wettelijke verplichting of een rechterlijk bevel.

Door het bezoeken van deze website, formulieren in te vullen of contact met ons op te nemen, deel je jouw persoonsgegevens met ons. We leggen hier uit hoe we omgaan met jouw gegevens. Dit doen wij zo zorgvuldig mogelijk en we houden ons aan de hierbij geldende wet- en regelgeving.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle vormen van communicatie en interactie tussen jou en The Elements.

Als je deelneemt aan ons programma dan verwerken wij de volgende gegevens van jou

 • E-mail
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Bankrekening / IBAN nummer  (na de proefperiode van 3 maanden) 
 

Als deelnemer aan ons netwerk kun je de volgende informatie zelf toevoegen

 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Profielfoto
 • Overige informatie die je invoert in jouw account
 

Indien je deelneemt aan trainingen of coaching dan verwerken wij aanvullend

 • Bankrekening / IBAN nummer
 • Bedrijfsnaam indien van toepassing
 • Betalings- en factuurgegevens
 

Noot: Je bent zelf verplicht de gegevens die je hebt verstrekt feitelijk juist en volledig te houden.


Doeleinden van gebruik

Om je optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat The Elements in bepaalde gevallen je persoonsgegevens opslaat. Wij gebruiken je persoonsgegevens voor:

 • het verlenen van toegang tot onze website;
 • het gebruik maken van de functionaliteiten van de website en ons Netwerk;
 • de uitvoering van transacties en diensten;
 • relatiebeheer – bijvoorbeeld wanneer er contact opgenomen wordt met klantenservice;
 • het versturen van nieuwsbrieven en updates; de berichten die wij versturen, worden vanuit Mailblue verstuurd. Om die reden worden de door jou verstrekte data naar MailBlue gestuurd. Het gebruik van deze data ligt echter volledig in onze eigen hand;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van het onze website en Netwerk;
 • product- en dienstontwikkeling;
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot The Elements haar trainers & coaches en haar medewerkers.
 

Cookies en vergelijkbare technieken

The Elements gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer, tablet of telefoon. Tijdens je eerste bezoek aan onze website vragen we jouw toestemming om cookies te mogen plaatsen website. Met daarbij de verwijzing naar onze cookieverklaring.

Wij gebruiken cookies om:

 • de website te laten werken zoals bedoeld;
 • om het website bezoek te kunnen analyseren. Hiervoor gebruiken we Google Analytics, zodat we indien nodig de website kunnen verbeteren.
 

Afmelden voor cookies doe je door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

We werken samen met verschillende leveranciers en partners voor onder andere het versturen van nieuwsbrieven, het afhandelen van betalingen en incasso’s en onze webhosting. Met deze partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten en/of geheimhoudingsverklaringen afgesloten om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen. Alle partners waarmee wij samenwerken voldoen aan de AVG wetgeving.

Jouw gegevens delen wij niet met personen of organisaties buiten The Elements, behalve met partners zoals hierboven beschreven. Het is mogelijk dat wij verplicht worden om je gegevens door te geven op grond van een wettelijke plicht.
Voor de beveiliging van jouw gegevens hebben we passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen. Deze maatregelen zijn bedoeld ter bescherming van misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik en verlies van jouw persoonsgegevens.
Voor verschillende gegevensstromen hanteren wij verschillende bewaartermijnen. Je hebt ten allen tijde het recht om ons te verzoeken je gegevens te verwijderen.

 • E-mails blijven minimaal 1 jaar bewaard. E-mail ouder dan 2 jaar wordt verwijderd, tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil.
 • Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Jouw gegevens blijven tot die tijd aanwezig in ons facturatiesysteem.
 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door The Elements. Ook heb je het recht op gegevensoverdracht.
 • Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar ons E-mailadres. Hiervoor hebben we wel een kopie van je identiteitsbewijs nodig om vast te kunnen stellen dat het verzoek daadwerkelijk van jou komt.
 • We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek, waarbij we streven naar een reactie in ieder geval binnen 48 uur. Je hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten soms links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen, alvorens van deze websites gebruik te maken.

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die The Elements verwerkt ten behoeve van de in deze verklaring hierboven besproken punten. We accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.


Wijzigingen in deze Privacy Verklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen in onze nieuwsbrief worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze Privacy Verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van onze website en onze diensten, ga je akkoord met deze wijzigingen.

Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met ons via de e-mail:

The Elements

Nico Broersen

info@theelements.nl

Wij gebruiken cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de website te laten werken zoals bedoeld. Ga voor meer informatie naar ons privacybeleid.

Aanmelden als deelnemer

Contactformulier bedrijven

Indien je interesse hebt in ons Body & Mind Vitaal programma, dan stellen wij voor om een online overleg te plannen van 30 minuten. Indien je onderstaande gegevens invult, dan kunnen wij ons voorbereiden.